KOLEJNE WNIOSKI NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH

Starostwo Powiatowe w Kościanie przygotowało i złożyło kolejne dwa wnioski na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy ze złożonych wniosków dotyczy budowy, przebudowy i rozbudowy ulicy Łąkowej w Kościanie. Szacunkowa wartość realizacji zadania wynosi 3 349 264,35 zł. Ewentualne dofinansowanie może wynieść do 80 % wartości projektu. Zadanie składa się z trzech odcinków. Pierwszy z nich nieutwardzony ma ponad 400 metrów. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Jesionową do skrzyżowania z ulica Działkową. Drugi od ulicy Działkowej do skrzyżowania z ulica Boczną, a trzeci do skrzyżowania z ulica Młyńska. Razem to ponad 800 metrów. Po remoncie jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Zjazdy do posesji zostaną wyłożone kostka betonową. Na pierwszym odcinku drogi, powstanie z lewej strony jezdni ścieżka rowerowa (szerokość 2 metry) i ścieżka pieszo – rowerowa (szerokość 3 metry) z nawierzchni bitumicznej. Ścieżka będzie miała długość ponad 400 metrów. Z prawej strony jezdni powstanie chodnik z kostki betonowej. Chodnik będzie miał 2 metry szerokości. Na tym odcinku drogi wykonana zostanie podbudowa drogi, położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz regulacja włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej, regulacja skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Na kolejnym odcinku także z lewej strony powstanie bitumiczna ścieżka pieszo – rowerowa,  a z prawej strony chodnik z kostki betonowej. Jezdnia zostanie wyrównana nawierzchnią z masy bitumicznej, następnie zostanie położona warstwa ścieralna. Zostaną także wyregulowane włazy istniejącej deszczowej i sanitarnej, skrzynki  zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Dodatkowo wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe. Podobne prace zostaną wykonane na trzecim ponad 140 metrowym odcinku drogi. Dodatkowo na drodze wyniesione zostanie przejście dla pieszych i skrzyżowanie. Zastosowane rozwiązania techniczne poprawia bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Drugi ze złożonych wniosków dotyczy rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Szczodrowo  – Sierakowo. Koszt szacunkowy inwestycji to 3 620 002,13 zł. Dofinansowanie może wynieść do 80%. W tym przypadku zadanie składa się z dwóch odcinków. Pierwszy z nich ponad 600 metrowy to odcinek od końca miejscowości Szczodrowo (początek ogródków działkowych) do początku wiaduktu nad drogą krajową S5. aDrugi to odcinek od końca wiaduktu nad drogą krajową S5 przez Sierakowo do skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 5 ma ponad 800 metrów długości. Łącznie długość remontowanego odcinka drogi to 1417 metrów. Po remoncie jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Na pierwszym ponad 200 metrowym odcinku droga będzie miała nową konstrukcję. Na kolejnych odcinkach istniejąca nawierzchnia zostanie wzmocniona geaosiatką. Nawierzchnia zostanie wyrównana masą bitumiczną. Na całości zostanie położona warstwa ścieralna. W Sierakowie na ulicach: Długiej i Kościańskiej powstaną zatoki parkingowe z kostki betonowej. Na ul. Długiej zaprojektowano obustronne nowe chodniki z kostki betonowej. Inwestycję uzupełni budowa ścieżki rowerowej, chodnika, utwardzenie istniejących zjazdów, wykonanie poboczy, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,  odtworzenie i odmulenie rowów, a także oznakowanie poziome i pionowe drogi.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły