INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informujemy o ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków w ramach programu “Usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.   Kwota dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1 tonę usuwanych odpadów. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Każdy zainteresowany zobowiązany będzie dopłacić 8 % od ceny netto za każdą oddaną tonę opadów. Gmina Czempiń wyraża wstępne zainteresowanie tym programem i aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów na terenie gminy Czempiń. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Czempiń zawiadamia zainteresowanych producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy w Czempiniu, informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji: 1.     Folia rolnicza 2.     Siatka 3.     Sznurek do owijania balotów 4.     Opakowania po nawozach i typu Big Bag Informację o posiadanych odpadach należy składać do Urzędu Gminy w Czempiniu do dnia 8 września 2021 r. Dokonanie inwentaryzacji posiadanych odpadów jest niezbędne w celu złożenia przez Gminę Czempiń wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie informujemy, że umowy między gminami a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  prawdopodobnie będą podpisywane do końca marca 2022 r., zaś środki wydatkowane do końca listopada 2022 r., tym samym odbiór  odpadów z folii rolniczych planowany jest wstępnie na drugą połowę 2022 r. Gmina będzie realizowała zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania. W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły