PIENIĄDZE NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH MIEJSCA PRACY

Wszystkich pracodawców z terenu Powiatu Kościańskiego mających w planach zatrudnienie nowych pracowników zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.

Programy z których może skorzystać pracodawca przy zatrudnianiu nowych pracowników:

  1. PRACE INTERWENCYJNE – polegają na zatrudnieniu osoby bezrobotnej  przez okres 10 miesięcy i dofinansowaniu przez okres pierwszych 6 miesięcy wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Dofinansowanie polega na refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Po zakończeniu refundacji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania bezrobotnego przez okres dalszych 4 miesięcy i finansowania jego wynagrodzenia w całości ze środków własnych.
  2. STAŻ – Istotą stażu jest nabywanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej bezrobotnego w firmie pod kątem zatrudnienia go po zakończeniu stażu. Staż może zostać zorganizowany na okres od 3 do 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej co najmniej przez taki sam okres jaki trwał staż.
  3. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY – to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy. Pomoc ta może być przyznana w wysokości 20 000,00 zł.
  4. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje możliwość zorganizowania i sfinansowania kosztów szkolenia kandydata do zatrudnienia pod potrzeby pracodawcy.

 

Wszystkich zainteresowanych pracodawców serdecznie zapraszamy do współpracy. Więcej informacji nt. programu można uzyskać w siedzibie PUP (Kościan, ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8) lub pod numerem telefonu 65-512-10-55, 65-512-14-40 wew. 258, 274, 205 oraz na stronie koscian.praca.gov.pl.

Najnowsze artykuły