ZMIANY W REGULAMINIE UDZIELANIA DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU

Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji przyjęła nowy, zmieniony regulamin udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego. Do tej pory to Powiat zabezpieczał własne środki w budżecie i pozyskiwał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie wypłacał pieniądze wyłonionemu wykonawcy, który usuwał azbest na wniosek mieszkańców powiatu. Zmiana w regulaminie programu sprawi, że samorządy gmin będą mogły indywidualnie składać wnioski do Funduszu. Przy czym Powiat nadal będzie zabezpieczał w swoim budżecie środki na ten cel. Tyle tylko, że będzie je przekazywał w formie dotacji celowej  – proporcjonalnie do ilości azbestu znajdującego się terenie danej gminy, w oparciu o dane z Bazy Azbestowej – samorządom gminnym. Indywidualni wnioskodawcy będą składali wnioski do urzędów gmin, a nie do starostwa. Ta zmiana daje możliwość  – ze względu na kryteria WFOŚiGW, w tym te dotyczące m.in. zamożności samorządów – pozyskania większych pieniędzy przez samorządy z terenu powiatu kościańskiego.

 

uchwała XXXIII_318_21 azbest

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły