AWANSE DLA NAUCZYCIELI

Troje nauczycieli odebrało z rąk Starosty Kościańskiego akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktów i złożenia przez nauczycieli ślubowania odbyła się we wtorek 24 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu wziął udział Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego i równocześnie Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej oraz Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Awans z rąk starosty otrzymali:

– Monika Miedziarek – nauczycielka informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,

–  Daria Anna Zielińska – nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie,

– Przemysław Zielonka – wychowawca w internacie i nauczyciel wychowania fizycznego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

Gratulując awansowanym nauczycielom starosta zaznaczył – Nie każdy może być nauczycielem. Cieszę się, że się państwo dokształcacie i doskonalicie swój warsztat. Dziękuję że podjęliście trud, że będziecie pracować w naszych szkołach, uczyć naszą młodzież. Starosta podkreślał – Od was zależy ich przyszłość. Pracujecie w zawodzie niezwykle odpowiedzialnym. Kształtujecie i wychowujecie młodzież. Szkoła podlega zmianom, politycznym trendom, bez przerwy są reformy, a to wprowadza chaos, ale – zaznaczył – wybraliście piękny zawód, patrzę na was z uznaniem i podziwem za to ze chcecie wychowywać, uczyć i kształtować dzieci. Niech nic wam nie przekreśli przekonania o dobrym wyborze zawodu – podsumował Henryk Bartoszewski. Do gratulacji dla mianowanych nauczycieli przyłączyła się Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, która podkreśliła wysoki poziom awansowanych. Nauczyciel, których ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy całą procedurę ubiegania się o ten stopień awansu.

 

Najnowsze artykuły