TRZY WNIOSKI NA MILIONY

Starostwo Powiatowe w Kościanie wykorzystując propozycje rządu opracowało i złożyło 3 wnioski w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia złożonych wniosków Powiat Kościański mógłby liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości 22 555 000,00 złotych.

Dwa ze złożonych wniosków to wnioski na modernizacje i budowę dróg. Trzeci wniosek złożono na planowaną przez samorząd powiatowy budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ratajczaka w Kościanie wraz z wyposażeniem.

W przypadku dwóch złożonych wniosków wkład własny powiatu wyniósłby tylko 5% wartości inwestycji. We wniosku na budowę Centrum wkład własny powiatu wyniósłby 15% wartości inwestycji. Pozostałe środki pochodziłyby z rządowego funduszu.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W zamyśle pozwoli to na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia.

Obiekt będzie skomunikowany z budynkiem szkolnym i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia projektowanego budynku CKP wyniesie maksymalnie 1100 m2. Budynek zostanie wyposażony w pracownie m.in.: cnc, mechatroniczne, inżynierii sanitarnej, obróbki ręcznej, budowlaną, spawalnię, elektryczną, rysunku technicznego oraz zaplecze.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 11 000 000,00 złotych, wnioskowane dofinansowanie to kwota 9 350 000,00 złotych.

Pierwszy ze wspomnianych wniosków drogowych dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 3969P tj. ulicy Poznańskiej w Kościanie.

Droga, której dotyczy wniosek bezpośrednio prowadzi do terenu aktywizacji gospodarczej objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jej modernizacja umożliwi rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy oraz wyprowadza ruch z Kościana w kierunku projektowanego nowego przebiegu drogi 308 oraz węzła drogi S5.

W ramach tej inwestycji zaplanowano m.in. wzmocnienie nawierzchni geosiatką, położenie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ponad 2 kilometrów, nowe oznakowanie. Przeprowadzona zostanie również modernizacja drogi dla pieszych, rowerów i modernizacja zatoki parkingowej.

Szacunkowa wartość zadania to 4 950 000,00 złotych.  Złożony wniosek zakłada dofinansowanie w wysokości 4 702 500,00 złotych.

Drugi z wniosków, gdzie szacunkowa wartość zadania wynosi 8 950 000,00 złotych dotyczy rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 3919P i 3920P na odcinku droga wojewódzka nr 432 – Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308.

Podobnie jak w przypadku drogi w Kościanie droga ta także prowadzi do terenu aktywizacji gospodarczej objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jej modernizacja pozwoli na rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowym argumentem jest fakt, że droga ta łączy dwie drogi wojewódzkie.

W ramach inwestycji m.in. na odcinku o długości prawie 6 kilometrów położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wzmocnieniem geosiatką. Wniosek zakłada, że zostanie także wybudowana ścieżka rowerowa lub chodnik o długości prawie 5 kilometrów. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane  dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome.

Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 8 502 500,00 złotych.

 

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły