95 LAT MIESZKANKI JERKI

Z okazji świętowanych 95-tych urodzin przez Panią Martę Banaszak mieszkającą w Jerce, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zgodnie z praktykowanym zwyczajem odwiedził jubilatkę składając na jej ręce serdeczne życzenia i gratulacje w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy. Pani Marta Banaszak z domu Grobelna urodziła się w Rogaczewie Małym dnia 29 lipca 1926 roku jako jedno z pięciorga dzieci Jana Grobelnego i Katarzyny z domu Bąkowskiej. W roku 1948 jubilatka Marta wyszła za mąż za Aleksandra Banaszaka pochodzącego także z Rogaczewa Małego. Mąż Pani Marty pracował „na majątku”, ona zaś zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. W roku 1970 rodzina przeprowadziła się do Łuszkowa a od około roku 2000 Pani Marta wraz z mężem zamieszkała w Jerce. Mąż zmarł w roku 2008. Obecny stan rodzinny jubilatki to: 6 dzieci, 14 wnuków i 23 prawnuków. Jubilatka mieszka w Jerce razem z córką, wnukiem i rodziną wnuka. Dużo czyta, w pierwszej kolejności zagląda do „Przewodnika Katolickiego”.

Najnowsze artykuły