BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ RACOT – KATARZYNIN – CHORYŃ

We wtorek 17 sierpnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan oficjalnie otworzyli ukończoną w lipcu ścieżkę rowerową na odcinku drogi wojewódzkiej nr 308 Racot – Choryń. Nie tylko otworzyli, ale również przejechali na rowerach wraz z radnymi województwa, samorządowcami powiatu, miasta, gminy.

– Stawiamy na ścieżki rowerowe, chcemy budować ich jak najwięcej, choć w związku z tym często stajemy przed trudnym wyborem – ścieżka czy modernizacja drogi? Tu w gminie Kościan jednak widać, że mała rzecz może być bardzo potrzebna i cieszyć – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Liczymy, że nowa unijna perspektywa stworzy większe możliwości budowania ścieżek. Zawsze jednak będę podkreślał, że na początek najważniejsza jest dobra współpraca z lokalnymi samorządami, które najlepiej znają miejscowe potrzeby i wykazują inicjatywę. Tak było i w tym przypadku. Poza staraniami o ścieżkę, istotne jest też to, że gmina Kościan dołożyła się do jej budowy.

Wójt gminy Kościan dziękował za współpracę z samorządem województwa nie tylko w zakresie budowy ścieżek, ale i większych inwestycji drogowych i kolejowych. Podkreślał, że dzięki współdziałaniu z samorządami różnego szczebla, gminie w ostatnich latach przybyły 33 km ścieżek rowerowych, którymi można dojechać m.in. do Poznania, Leszna, Turwi czy Nowego Dębca.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi nr 308 Racot – Choryń była podzielona na dwa etapy:

I etap: odcinek Racot – Katarzynin
Długość odcinka: 1,3 km
Termin rozpoczęcia: lipiec 2020 r.
Termin zakończenia: grudzień 2020 r.
Wykonawca: LU-MAX Łukasz Masłowski, Leszno
Wartość: 1,2 mln zł, w tym udział Gminy 674,1 tys. zł

II etap: odcinek Katarzynin – Choryń
Długość odcinka: 0,75 km
Termin rozpoczęcia: luty 2021 r.
Termin zakończenia: lipiec 2021 r.
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech, Kościan
Wartość: 682 tys. zł

Podstawowy zakres robót objął wykonanie:
robót ziemnych
podbudowy
przepustów pod zjazdami (i jednego pod ścieżką rowerową)
nawierzchni bitumicznej na ścieżce (kostki brukowej na zjazdach)
urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierek ochronny)
oznakowania.

Inne zadania zrealizowane w powiecie kościańskim

Przez powiat kościański przebiega pięć dróg wojewódzkich (nr 308, 309, 310, 312, 432) o długości 73,8 km.
W latach 2018-2020 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował w powiecie 11 zadań o łącznej wartości 10 mln zł.
2018 rok (3,1 mln zł):
remont drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu – etap I, długość: 640 m, wartość: 1,6 mln zł
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Katarzyninie, długość: 540 m, wartość:
825,9 tys. zł
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Racocie, długość: 310 m, wartość:
503,5 tys. zł
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Kopaszewie, długość: 430 m, wartość:
385,3 tys. zł.
2019 rok (4,3 mln zł):
remont drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu, długość: 1 km, wartość: 2,6 mln zł
remont drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Czempiń – Piechanin, długość: 1,4 km, wartość:
1,5 mln zł
przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 311 w Jasieniu, długość: 290 m, wartość:
182,1 tys. zł
budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 308
w Lubiniu, wartość: 17,2 tys. zł.
2020 rok (2,6 mln zł):
budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Racot – Katarzynin – Choryń (patrz wyżej)
remont drogi wojewódzkiej nr 310 (ul. Śremskiej) w Czempiniu, długość: 750 m, wartość:
865,4 tys. zł
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Jerce, długość: 450 m, wartość: 575,2 tys. zł.
2021 rok (1,7 mln zł):
budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Racot – Katarzynin – Choryń (patrz wyżej)
rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Łuszkowie, wartość: 1 mln zł, termin realizacji: październik br.

Planowane zadania w powiecie kościańskim

WZDW ma w długofalowych planach budowę obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Posiada opracowany projekt koncepcyjny wraz decyzją środowiskową. Wartość koncepcji wyniosła 348,1 tys. zł, w tym udział: Gminy Kościan, Gminy Miejskiej Kościan i Powiatu Kościańskiego po 100 tys. zł. W maju br. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek o dofinansowanie dla budowy obwodnicy Kościana
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły