BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakończona została realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi. Przedmiotem inwestycji  była  budowa drugiej nitki kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm i długości 328 m równolegle do istniejącej, na odcinku od studni z przy Urzędzie Skarbowym w Kościanie (dwa wyjścia) do wylotu w Kościański Kanał Ulgi. Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawić odpływ wód opadowych podczas ulewnych deszczy z ulicy Surzyńskiego oraz Nacławskiej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek. Koszt inwestycji to 754.085,15 zł

źródło: U.M Kościan

Najnowsze artykuły