STYPENDIA POMOSTOWE FUNDACJI

Ostatni już moment na zapoznanie się z ofertą stypendialną Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczości Beneficjenci: studenci I roku studiów licencjackich i I roku uzupełniających magisterskich
Realizatorzy: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Łódź, https://fep.lodz.pl/pl/

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego – Kościan, http://so.koscian.net/

Termin składania wniosku: 16 sierpnia (!!!)

Wysokość stypendium: 700 zł miesięcznie w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022 (10 miesięcy)

Kontakt: Anna Hordecka, anna.hordecka1@interia.pl

Warunki: aby ubiegać się o stypendium w XX edycji programu (2021/2022) należy:

• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021 roku;

• zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia (licencjackich) lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

• być mieszkańcem powiatu kościańskiego i pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

 

 

Najnowsze artykuły