CZEK NA BEZPŁATNE STUDIA LICENCJACKIE

Czeki w wysokości 25 tys. złotych na darmowe studia licencjackie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu odebrali: Martyna Ratajczak, absolwentka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie i Eryk Maćkowiak, absolwent Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie. W spotkaniu, które odbyło się 12 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie wziął udział Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Magdalena Górska, założycielka i prezes WSHiU, którzy wręczyli młodzieży czeki edukacyjne oraz Małgorzata Durek, dyrektor ZSP w Kościanie i Katarzyna Zamorska, wicedyrektor ZSP w Nietążkowie i Katarzyna Mierzejewska – Mocek z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kościanie. Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski pogratulował stypendystom zdanej matury i przyznanego stypendium. Zachęcając ich do nauki i studiowania, podkreślał, że zaczynają etap, w którym uczą się już tylko dla siebie. Życzył im pomyślności, pasji i realizacji marzeń. Starosta podziękował Magdalenie Górskiej za ufundowane stypendia, dzięki którym 70 osób z Wielkopolski będzie mogło się rozwijać. Podziękował także dyrektorom szkół za współpracę i pomoc przy wyborze stypendystów. Magdalena Górska mówiąc o uczelni, która przyznała stypendia podkreślała jej otwartość na studentów, indywidulane podejście do każdego młodego człowieka oraz umiejętność łączenia na uczelni studenckich obowiązków z pozanaukowymi atrakcjami. Wyraziła przekonanie, że studia na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą dla stypendystów dobrą inwestycją w przyszłość.

Podczas spotkania rozmawiano także o tegorocznych maturach i kondycji nauki w dobie pandemii.

Przyznane przez uczelnie stypendia pozwolą parze uczniów na w pełni bezpłatne studiowanie na trzyletnich studiach licencjackich. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu w ubiegłym roku przyznała już stypendia dwóm uczniom z naszego powiatu.

 

 

źródło: Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły