NOWY SOŁTYS SROCKA

2 sierpnia odbyło się zebranie sołeckie wsi Srocko Wielkie, mające na celu przeprowadzenie przedterminowych wyborów Sołtysa. Na 140 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 12. Spośród dwóch kandydatów: Marcin Dąbrowski oraz Sławomir Matuszczak, nowy sołtysem wsi Srocko Wielkie wybrano Marcina Dąbrowskiego, przewagą głosów 7 do 5. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Źródło: czempin.pl

Najnowsze artykuły