WŁAŚCICIELU BUDYNKU ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!

Featured Video Play Icon

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynków. Sama deklaracja CEEB będzie mogła być złożona elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składamy deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych/nowozakupionych budynków oraz tych, w których żródło ciepała zostało wymienione termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu. Załączniki do pobrania.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca br.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły