100 LAT PANI ZOFII!

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przesłał dla Pani Zofii Pawłowskiej list gratulacyjny, który uroczyście odczytał, a następnie wręczył jubilatce Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak. Pan Burmistrz przekazał też na jej ręce w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy najlepsze życzenia wraz z kwiatami, pamiątkowym dyplomem i drobnym upominkiem. Najstarsza Mieszkanka Gminy Krzywiń, Pani Zofia Pawłowska urodziła się dnia 25 kwietnia 1921 roku w miejscowości  Zbęchy-Pole jako jedno z czworga dzieci Wojciecha Musielaka i Franciszki z domu Berdychowskiej.  W roku 1946 Pani Zofia wyszła za mąż za Stefana Pawłowskiego ze Zbęch. Małżonkowie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Obecnie Pani Zofia mieszka w Zbęchach Polu, opiekują się nią członkowie rodziny. Dorobek rodzinny jubilatki to: 6 dzieci, 14 wnuków oraz 16 prawnuków. Pani Zofia zawsze chętnie czytała książki, obecnie ze względu na kłopoty ze wzrokiem nie może się już poświęcać temu ulubionemu zajęciu. Na co dzień towarzyszy jej telewizor; lubi programy historyczne i różne seriale.

Najnowsze artykuły