CHÓRALNE NAGRODY

W salach Zamku Rydzyńskiego odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze delegatów Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie. Na uroczystości tej zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia i medale z okazji 95-lecia Zjednoczonego Ruchu Muzycznego w rejonie Leszczyńskim. Po przedstawieniu laudacji nagrodzeni zostali: pani mgr Jolanta Sobolewska – Jakubiak dyrygentka chóru „Polihymnia” przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, przyznaną przez kapitułę Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie i zatwierdzoną przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka oraz były wieloletni chórzysta – dyrygent Chóru „Harfa” pan Józef Maciejewski Medalem z okazji 95-lecnia Zjednoczonego Ruchu Muzycznego w Okręgu Leszczyńskiem oraz okolicznościową statuetką kompozytora Karola Kurpińskiego w dowód uznania za długoletnią społeczną działalność w krzewieniu kultury ludowej i muzycznej w Wielkopolsce. Takim samym wyróżnieniem został nagrodzony prezes Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” Stanisław Wiśniewski.

Serdecznie gratulujemy!

 

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły