BLISKO 100 TYS. ZŁOTYCH DLA DPS-U W JAROGNIEWICACH

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał blisko 100 tys. złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi”. W ramach tych środków zatrudniony zostanie psycholog lub terapeuta oraz stworzony zostanie nowy gabinet medycznej pomocy doraźnej. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt służący do rehabilitacji osób, które przeszły Covid-19, sprzęt do radiowęzła służącego do muzykoterapii oraz ławki, stoły i krzesła, a także sprzęt do wideodomofonu.

 

Najnowsze artykuły