BUDOWA DRÓG NA OS. REJA

Na os. Reja w Nowym Luboszu Gmina Kościan realizuje budowę ulic. Inwestycja obejmuje kompleksową budowę dróg o łącznej długości 0,726 km. W ramach budowy wyodrębniono 4 odcinki: nawierzchnia bitumiczna – dł. 94 m i szerokości 6 m, nawierzchnia bitumiczna – dł. 497 m i szerokości 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej – dł. 128 m i szerokości 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej – dł. 7 m i szerokości 5 m. Inwestycja przewiduje także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rozprężną. Długość kolektora deszczowego wyniesie 655 m. Podczas zadania nastąpi również wymiana 37 przyłączy oraz 2 węzłów wodociągowych i 6 podziemnych hydrantów. Zainstalowane zostanie także nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Zamontowane zostanie 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Inwestycja pochłonie kwotę 2.763.273,51 zł i potrwa do jesieni br. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły