NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA WANDALIZM

W ostatnim czasie w naszej gminie zostały doposażone place zabaw. Niektóre z zakupionych urządzeń cieszyły dzieci tylko kilka tygodni, gdyż zostały zdewastowane i uszkodzone. Staramy się zapewnić by place zabaw były kolorowe, nowoczesne i atrakcyjne. Chcemy, by były ulubionym miejscem wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów. Zadbane otoczenie, huśtawki, karuzele to również niestety najprzyjemniejsza sceneria na niepożądane spotkanie przy alkoholu i innych używkach, które kończy się bezmyślną dewastacją urządzeń zabawowych i otoczenia. Lista uszkodzonych urządzeń jest bardzo długa. W ostatnim czasie zauważyliśmy zniszczoną ławkę, wyrwany kosz na odpady, odgięty regulamin i uszkodzoną furtkę wejściową na ul. Gruszkowej. Natomiast na ul. Stanisława Kuczmerowicza doszło do złamania siedzisk na ławkach, uszkodzony został kosz na odpady i regulamin. Dokonano zerwania łańcucha huśtawki z siedziskiem płaskim i podcięto linki podtrzymujące siedzisko huśtawki typu „bocianie gniazdo”, uszkodzono furtkę wejściową na plac zabaw. Ponadto rozkręcone zostały linki od huśtawki dla osób niepełnosprawnych i uszkodzono instrument muzyczny typu bębny. Na bieżąco kontrolujemy place zabaw, zabezpieczamy uszkodzone elementy, by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci. Policja oraz służby gminne odpowiedzialne za należyte utrzymanie tych obiektów, na bieżąco dokonują oględzin. Ponadto w ostatnim czasie na wybranych placach zabaw zamontowano monitoring.
Chcąc zacieśnić współpracę z mieszkańcami by zapobiec aktom wandalizmu, zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy są świadkami dewastacji placów zabaw o niezwłoczne zgłaszanie sprawy Policji, Przewodniczącym osiedli, Sołtysom lub bezpośrednio do Urzędu Gminy . Drodzy mieszkańcy, jeśli jesteście świadkami dewastacji lub niewłaściwych zachowań mających miejsce na placach zabaw, prosimy o interwencję. Dbajmy o nasze dobro wspólne, tym bardziej jeżeli chcemy by dzieci bawiły się w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Urządzenia zabawowe mają przecież służyć naszym dzieciom i wnukom, a nie wandalom.
Wyposażenie placów zabaw i ich bieżące utrzymanie jest bardzo kosztowne, a w ciągu jednej chwili może zostać zniszczone, co marnotrawi nakłady finansowe gminy i ludzka pracę.
Działajmy wspólnie – interweniujmy!
Wystarczy anonimowe zgłoszenie.
Telefony: Policja – 997,
Urząd Gminy w Czempiniu 61/2826703

Najnowsze artykuły