WIZYTA GOSPODARCZA RADNYCH

Radni Rady Miejskiej Krzywinia nie tylko obradują na Sesjach i Komisjach, ale także wizytują efekty swoich decyzji i prac w terenie. Radni podczas objazdu gospodarczego po Gminie zwizytowali:

a)      inwestycje drogowe (Wieszkowo, Rąbiń, Łagowo, Mościszki),

b)      remonty/inwestycje na Świetlicach Wiejskich (Żelazno, Bielewo, Jurkowo, Zbęchy Pole, Zbęchy),

c)       inwestycje/prace polegające na zagospodarowaniu terenów wokół Świetlic Wiejskich (Zgliniec, Zbęchy Pole, Rogaczewo Wielkie),

d)      zmianę nawierzchni na placach zabaw przy Zespołach Szkół (Jerka, Lubiuń, Bieżyń),

e)      nieruchomość planowaną do nabycia w Kopaszewie,

Radni mieli również okazję zapoznać się w terenie z wnioskami mieszkańców (Cichowo, Stary Dębiec).

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły