WIZYTA GOSPODARCZA RADNYCH

Radni Rady Miejskiej Krzywinia nie tylko obradują na Sesjach i Komisjach, ale także wizytują efekty swoich decyzji i prac w terenie. Radni podczas objazdu gospodarczego po Gminie zwizytowali: a)      inwestycje drogowe (Wieszkowo, Rąbiń, Łagowo, Mościszki), b)      remonty/inwestycje na Świetlicach Wiejskich (Żelazno, Bielewo, Jurkowo, Zbęchy Pole, Zbęchy), c)       inwestycje/prace polegające na zagospodarowaniu terenów wokół Świetlic Wiejskich (Zgliniec, Zbęchy Pole, Rogaczewo Wielkie),…

Czytaj więcej