ROLNICZY KRAJOBRAZ KULTUROWY

 Żniwa za pasem. Nastał czas zbiorów w rolnictwie. W załączeniu kilka wiosennych fotek okolic Turwi. Przedstawiają one zainicjowany przez gen. Dezyderego Chłapowskiego rolniczy krajobraz kulturowy z pasami wiatrochronnymi i zadrzewieniami śródpolnymi, które wywierają pozytywny wpływ – osłaniają pola przed wiatrem, chronią gleby przed erozją i przesuszaniem, wpływają na mikroklimat (zwiększają wilgotność, ograniczają temperaturę), zwiększają różnorodność biologiczną, ograniczają rozprzestrzenianie się szkodników i czynników chorobotwórczych. Zielona infrastruktura ma uzasadnienie społeczne i ekonomiczne. Sadźmy drzewa wokół nas, chrońmy zadrzewienia i zakrzewienia, i te śródpolne, i te przydrożne.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły