NIETRZEŹWE WAKACJE – RODZICU ZWRÓĆ UWAGĘ NA SWOJE DZIECKO!

Wakacje trwają w najlepsze. Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii odnotowali niepokojące zdarzenia z udziałem młodzieży. O szkodliwości używek, zwłaszcza na młody organizm wielokrotnie mówiono podczas spotkań policjantów w szkołach. Na lekcjach wychowawczych nauczyciele przekazywali informacje dotyczące szkodliwości używek. Niestety, część młodzieży na własnej skórze chce doświadczyć jak działają na ich organizm. Te próby mogą zakończyć się tragicznie. W ciągu zaledwie dwóch minionych tygodni wakacji policjanci interweniowali w stosunku do 7 osób nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najmłodsza osoba miała 13 lat. Najstarsza ukończyła 16 lat. Stężenie alkoholu było różne I wahało się od 0,5 promila nawet do 4 promili alkoholu w organizmie nieletnich. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Apelujemy do rodziców, żeby w sytuacji, gdy ujawniają, że ich dziecko jest pod silnym działaniem środków odurzających bądź używek, nie zwlekali z wezwaniem pomocy, czy wizytą w placówce ochrony zdrowia. Ich szybka reakcja może uratować życie. Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, czy znajdowanie się pod wpływem środków odurzających przez osoby poniżej 18 roku życia jest przejawem demoralizacji. Wielu rodziców bagatelizuje problem. Broni swoje dzieci, często zaprzecza stanowi, w jakim znajduje się ich pociecha. Przypominamy również, że policja w przypadku interwencji wobec nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu bądź innych środków, każdorazowo jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego do miejsca zamieszkania osoby nieletniej.

Najnowsze artykuły