SPÓŹNIONE JUBILEUSZE

W Krzywiniu odbyło się spotkanie z jubilatami obchodzącymi swoje okrągłe rocznice w roku 2020. Zaproszono jubilatów świętujących w roku ubiegłym Żelazne, Diamentowe i Złote Gody. Jubilaci przybyli na spotkanie w towarzystwie swoich bliskich. Dla jubilatów, którzy przeżyli razem 65 i 60 lat przygotowano okolicznościowe dyplomy, natomiast jubilaci obchodzący 50-cio lecie otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak. Obecna na uroczystości była także Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofia Marciniak oraz zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Konieczna.  Spotkanie uświetnił swoim występem zespół artystyczny „SEMPLICZE” pod kierownictwem Pani Anny Marszewskiej. Dokumentację fotograficzną wykonał Pan Krzysztof Ostrowski.

Jubilaci obchodzący jubileusz 65 lat – zawierali związek małżeński w roku 1955:

Teresa i Edward Pelec

Jubilaci obchodzący jubileusz 60 lat – zawierali związek małżeński w roku 1960:

Maria i Henryk Humscy

Teresa i Józef Chwastyniakowie

Teresa i Jan Skrzypczakowie

Marianna i Józef Kaczmarkowie

Irena i Bonifacy Michałowiczowie

Janina i Zenon Kaczor

Felicja i Kazimierz Bisior

Emilia i Zenon Grajewscy

Jubilaci obchodzący jubileusz 50 lat – zawierali związek małżeński w roku 1970:

Zuzanna i Antoni Kaczmarkowie

Krystyna i Mieczysław Paluszkiewiczowie

Ewa i Stanisław Piech

Teresa i Eugeniusz Szułczyńscy

Elżbieta i Bronisław Gluma

Maria i Antoni Dańczakowie

Wanda i Henryk Kosowscy

Genowefa i Władysław Ryba

Genowefa i Stanisław Kowalczykowie

Janina i Mieczysław Kasińscy

Danuta i Ireneusz Kupka

Zofia i Józef Nowakowie

Danuta i Stanisław Konieczni

Longina i Stanisław Maciejewscy

Barbara i Stanisław Jaszkiewiczowie

Krystyna i Eugeniusz Kasprzakowie

Maria i Ryszard Michalakowie

Halina i Remigiusz Demscy.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły