ZESTAWIENIE WYNIKÓW MATURY W KOLBERGU

Prezentujemy zestawienie wyników pisemnego egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie w 2021r.

Zdawalność pisemnego egzaminu dojrzałości w roku 2021

ZDAWALNOŚĆ I LO KOŚCIAN POLSKA WIELKOPOLSKA
licea ogólnokształcące   94,5%  81%  82,3%
wszystkie szkoły  74,5%  77,5%

Średnie wyniki i liczba zdających

Przedmiot Poziom Liczba zdających Średni wynik 2021- wszystkie typy szkół
I LO Kościan Polska Wielkopolska
język polski podstawowy 166 73% 55%  56%
rozszerzony 66 68% 49%  52%
matematyka podstawowy 166 68% 56%  54%
rozszerzony 41 48% 31%  29%
język angielski podstawowy 166 84% 75%  74%
rozszerzony 120 68% 65%  64%

 

W KOLBERGU egzamin dojrzałości pisało aż 166 uczniów – zdało 157 uczniów.

Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

Strona ILO

Najnowsze artykuły