WNIOSKI W SPRAWIE NADANIA MEDALU HONOROWEGO GMINY CZEMPIŃ

Komisja Medalu Rady Miejskiej w Czempiniu uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie nadania Medalu Honorowego Gminy Czempiń osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym znajdują się do odbioru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Czempiniu oraz są do pobrania na stronie internetowej www.czempin.pl Medal Honorowy Gminy Czempiń nadaje się jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Gminy Czempiń we wszystkich dziedzinach gospodarki, oświaty, nauki, sztuki, polityki i sportu, działalności społecznej. Wnioski o wyróżnienie mogą składać: Organizacje społeczne, partie polityczne, zakłady pracy; Jednostki organizacyjne Gminy Czempiń; Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli w mieście Czempiń; Grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Czempiń; Grupa co najmniej ośmiu Radnych Rady Miejskiej w Czempiniu; Burmistrz Gminy Czempiń. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Czempiń.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły