ROK POD ZNAKIEM EPIDEMII

Na sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 2 czerwca 2021 roku zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

Kościański szpital ubiegły rok zakończył ze stratą w kwocie ponad 4,8 mln złotych. Porównując rok 2020 do 2019 zauważalny jest wzrost przychodów o ponad 4,7 mln złotych, jednocześnie o ponad 5,7 mln złotych wzrosły koszty. Niewątpliwie wpływ na to miała sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem. Poza tym na wzrost kosztów wpływ miały także podwyżki wynagrodzeń. Strata została pokryta z funduszu zakładu. W tym czasie szpital nie zaciągał żadnych kredytów bankowych na działalność podstawową. Wszystkie zobowiązania szpital regulował na bieżąco.

W 2020 roku w szpitalu zatrudnionych było 416 osób, w tym 38 lekarzy, 173 pielęgniarki, 27 położnych, 9 analityków, 2 techników farmacji, 6 techników RTG, 112 osób pozostałego personelu medycznego, 37 osób z administracji i 12 pracowników gospodarczych i obsługi.

Z uwagi na sytuację pandemiczną w okresach marzec – kwiecień  oraz październik – grudzień  wstrzymane zostały planowe przyjęcia pacjentów. Z analizy realizacji wszystkich świadczeń wynika, że w zestawieniu ubiegłego roku z rokiem 2019 zanotowano 20-procentowy spadek wykonania świadczeń szpitalnych, w tym w poradniach specjalistycznych, a także spadek wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz usług wykonanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Rok 2020 to szczególny okres w funkcjonowaniu szpitala z uwagi na epidemię koronawirusa, a co za tym idzie konieczność działania w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej na całym świecie, zdarzały się okresy, że ich brakowało. Ale to także czas olbrzymiego wsparcia dla szpitala ze strony samorządów, lokalnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Kościański szpital dzięki takiemu wsparciu mógł zakupić brakujący sprzęt medyczny, m.in. pompy infuzyjne, kardiomonitory, respirator, zamgławiacz, a także środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przez ponad dwa miesiące w kościańskim szpitalu działał oddział dla pacjentów covidowych. Znajdowało się na nim 41 łóżek. Wiązało się to z koniecznością oddelegowania do pracy na tym oddziale personelu medycznego. Bez wątpienia sytuacja ta miała wpływ na poziom usług realizowanych na pozostałych oddziałach w szpitalu.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne do szpitala w 2020 roku wydano blisko 2 mln złotych. Za tę kwotę w szpitalu rozbudowano i przebudowano pomieszczenia na sterylizatornię. Był to ostatni etap prac rozpoczętych w 2018 roku. Ponadto zakupiono także m.in.: pompę infuzyjną, aparat do elektroterapii, urządzenie do terapii stawów kolanowych i biodrowych, jezdny cyfrowy aparat RTG. Zakupiony został również sterylizator parowy i dezynfekator. Szpital nadal czeka na wybudowanie lądowiska dla helikopterów, zakup ambulansów medycznych, zakup aparatów USG, a także remont części oddziału położniczo-ginekologicznego, łącznika między tym oddziałem, a pawilonem chirurgicznym, remont oddziału paliatywnego oraz gruntowny remont i przebudowę budynku zakupionego od zakonu sióstr.

Najnowsze artykuły