NAGRODY DLA GMIN ZA SZCZEPIENIA

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19 ogłosił 2 konkursy dla wszystkich gmin: Gmina na medal #SzczepimySię oraz Najbardziej Odporna Gmina.

 Gmina na Medal #SzczepimySię

Pierwsze 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 67% wygrywa 100 tys. zł.

Nagrody za zaszczepienie min. 67% mieszkańców będą przyznawane do końca 2021 roku. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/common

 Najbardziej Odporna Gmina

W ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina stworzone zostały 3 kategorie ze względu na liczbę mieszkańców gmin oraz 1 kategorię ogólnopolską dla wszystkich gmin w ramach rywalizacji o miano Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce:

Małe Gminy – dotyczy gmin do 30 tys. mieszkańców ; 1 mln zł dola gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw.

Średnie gminy – dotyczy gmin z 30-100 tys. mieszkańców, po 1 mln zł dla TOP 3 gmin w Polsce z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Duże gminy – dotyczy gmin powyżej 100 tys. mieszkańców, 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce.

Najbardziej Odporna Gmina w Polsce – dotyczy wszystkich gmin w Polsce, 2 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Laureatami w każdej z kategorii mogą zostać tylko te gminy, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 50%.

Konkurs potrwa do 31 października 2021 roku.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/common

Jako osobę zaszczepioną w obu konkursach uznaje się mieszkańca danej gminy, który otrzymał pełny cykl szczepień szczepionka zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Nagrody konkursowe mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

Najnowsze artykuły