POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W środę, 30 czerwca 2021 roku w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym punktem posiedzenia było omówienie pożarów w zakładach przetwarzania odpadów „POLCOPPER” w Przysiece Polskiej i ustalenie dalszych kroków podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz służby, inspekcje i straże. Gospodarzem spotkanie był Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, który witając wszystkich przypomniał, że zakład, który ewoluował od skupu złomu do dużej firmy zajmującej się składem odpadów jest dla środowiska i mieszkańców bardzo uciążliwy. Starosta poprosił gości o omówienie sprawy z perspektywy ich instytucji. Przede wszystkim prosił o przedstawienie sytuacji prawnej zagadnienia. W dalszej części głos zabierali: Mirosław Żółtański – Kierownik WIOŚ Delegatury w Lesznie, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, radni Rady Powiatu Kościańskiego – Dorota Lew-Pilarska, Stefan Żurkiewicz i Kazimierz Józefowski, Jerzy Frąckowiak – pracownik Urzędu Miejskiego Kościana, Zbigniew Dominiak – pracownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Marcin Jurga – Zastępca Burmistrz Śmigla. Każda osoba przedstawiła kroki podjęte przez instytucję, w której pracuje oraz  możliwości dalszych działań. W podsumowaniu uzgodniono, że największy wpływ na warunki i zasady funkcjonowania firmy Polcopper ma Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest organem właściwym w tym zakresie. Spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, prezesa firmy Polcopper Burmistrz Śmigla i przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na dzień 1 lipca.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły