PRZETARGI NA DWIE DROGI

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ogłosił dwa przetargi na remont dróg powiatowych. Pierwsza planowana inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – etap I. Na pierwszym przewidzianym do remontu odcinku drogi, około 240 metrowym w Nietążkowie, zostanie m.in. poszerzona jezdnia do szerokości 5,5m. Wybudowany będzie chodnik i kanalizacja deszczowa. Zostaną utwardzone zjazdy, będzie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Na drugim przewidzianym do remontu odcinku Nietążkowo – Robaczyn jezdnia zostanie również poszerzona do 5,5 m, częściowo powstanie nowa konstrukcja drogi, istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana i wzmocniona. Pobocza zostaną wzmocnione, a rowy odtworzone i odmulone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Kolejna inwestycja, na której wykonanie ogłoszono przetarg to rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn  – Szczodrowo. Na pierwszym odcinku drogi jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Istniejąca nawierzchnia zostanie wzmocniona, wyrównana masą bitumiczną. Następnie na jezdni zostanie położona masa ścieralna. Wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2 m i długości prawie 750 m. Na długości ponad 1300 metrów, po prawej stronie jezdni, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. W Kokorzynie wybudowana zostanie zatoka parkingowa oraz próg zwalniający z oświetlonym przejściem dla pieszych. Wybudowana również zostanie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. Na tym odcinku zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego. Zjazdy zostaną utwardzone i zostanie wykonane pobocze. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Na drugim odcinku rozbudowywanej drogi zaplanowano nową konstrukcję jezdni. Jezdnia będzie miała 6 m szerokości i będzie miała nową nawierzchnię. Na niebezpiecznym łuku drogi zostaną zamontowane bariery ochronne stalowe, a przy szkole w Kokorzynie bariery ochronne chodnikowe. W Szczodrowie wybudowane zostanie oświetlenie uliczne.

Trwa procedura przetargowa.

 

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły