PONIN W BUDOWIE

Trwa zadanie związane z przebudową drogi od ul. Ceramicznej w Widziszewie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 (dawna DK5) w Poninie, na które Gmina Kościan uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Zadanie polega na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m i długości 1999 m z poboczami tłuczniowymi o szerokości 1 m, budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2 m, budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,5 m, budowie zatoki autobusowej oraz zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie rowów przydrożnych i przepustów pod drogą oraz pod zjazdami, budowie murków oporowych i odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych i instalacyjnych oraz budowie oświetlenia ulicznego. Obecnie na ukończeniu jest I etap zadania obejmujący przebudowę drogi w obrębie miejscowości. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: PRA-MAS sp. z o.o. i LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły