ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBWODNICY KOŚCIANA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję (znak: WOO-II.420.41.2019.ZP.35) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, według wariantu I (inwestycyjnego). Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po jej uprawomocnieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł rozpocząć procedurę projektową tej inwestycji, która znalazła się wśród trzech dużych zadań priorytetowych samorządu Województwa Wielkopolskiego na najbliższe lata. Północna obwodnica Kościana ma mieć długość 4,3 km, a jej szacunkowy koszt opiewa na kwotę około 60 mln zł.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły