GMINNA POMOC DLA SZPITALA

Gmina Kościan udzieli pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala SPZOZ w Kościanie. Stosowną uchwałę podjęła Rada Gminy Kościan na ostatniej sesji. Zakup nowego specjalistycznego ambulansu, który zostanie przeznaczony na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Kościanie i służyć będzie mieszkańcom powiatu kościańskiego, jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

Najnowsze artykuły