PONAD PIĘĆ TYSIĘCY ZASZCZEPIONYCH OSÓB

W dwóch punktach szczepień działających w kościańskim SP ZOZ wykonano do tej pory ogółem 5551 szczepień. W tej liczbie są także osoby zaszczepione w formie mobilnej. Populacyjny Punkt Szczepień działa w szpitalu od 4 stycznia. Od 27 kwietnia szczepienia realizowane są także w Punkcie Szczepień Powszechnych. – Szczepionki, które otrzymaliśmy pozwoliły nam na zaszczepienie w ciągu 5 pierwszych dni działalności, włącznie…

Czytaj więcej

GRANT DLA GMINY

Gmina Krzywiń otrzymała grant w łącznej kwocie 99 987,66 zł na wsparcie: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19…

Czytaj więcej

GMINNA POMOC DLA SZPITALA

Gmina Kościan udzieli pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala SPZOZ w Kościanie. Stosowną uchwałę podjęła Rada Gminy Kościan na ostatniej sesji. Zakup nowego specjalistycznego ambulansu, który zostanie przeznaczony na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Kościanie i służyć będzie mieszkańcom powiatu kościańskiego, jest niezbędny…

Czytaj więcej

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO TRZECIEJ EDYCJI NAGRODY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ „SEMPER FIDELIS”

W 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy przyznał Nagrodę „Semper Fidelis”. Od tego czasu wyróżnienie przyznawane jest corocznie osobom, instytucjom oraz organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureaci nagrody wyłaniani są przez Kapitułę Nagrody „Semper Fidelis”, której…

Czytaj więcej