,,KOLBERG” REKRUTUJE

Informacja o rekrutacji – I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Oferta placówki jest bardzo bogata. Uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 mogą rozpocząć naukę w jednej z pięciu klas. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami oraz różnymi organizacjami. Uczniowie uczestniczą też w projektach, rozszerzających zakres oferowanych przez szkołę zajęć. Licealiści mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad, turniejów oraz zawodów sportowych. ,,Kolbergowicze” od kilkudziesięciu lat wyruszają na wymiany międzynarodowe  ze szkołami w Niemczech oraz ze szkołą z Izraela (od roku 2015). Atmosfera szkoły łączy pamięć o tradycji i pozwala wyznaczać cele. Absolwenci ,,Kolberga” uzyskują bardzo dobre wyniki na maturze, kontynuują naukę na wymarzonych uczelniach wyższych i odnoszą sukcesy na zawodowych ścieżkach życia.

Źródło: koscian.pl

Najnowsze artykuły