W KOŚCIANIE POWSTANIE PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH

W związku z zapowiadaną przez rząd zwiększoną dostawą szczepionek, rząd zlecił samorządom utworzenie Punktów Szczepień Masowych. Punkty takie mają być tworzone przez powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

Docelowo w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień. Jeden to Punkt Szczepień Populacyjnych prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, najlepiej szpital. Drugi to Punkt Szczepień Masowych organizowany od podstaw i prowadzony przez samorząd we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Taki punkt nie musi znajdować się na terenie szpitala, dopuszczalne jest zorganizowanie go w domu kultury, hali sportowej, namiocie oraz jako punktu drive-thru.

Rolą samorządu tworzącego Punkt Szczepień Masowych, poza wyborem i organizacją miejsca wraz z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury, jest skompletowanie kadry medycznej, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia zgłoszenie punktu do wojewody, który przekaże Narodowemu Funduszowi Zdrowia listę takich punktów do weryfikacji oraz zarządzanie procesem szczepień. Wszystko to powinno odbywać się we współpracy z odpowiednim podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Zaangażowany w tworzenie takich punktów podmiot wykonujący działalność leczniczą odpowiedzialny będzie natomiast za zamawianie potrzebnych dawek szczepień oraz pomoc w odbiorze i przechowywaniu szczepionek, pomoc w zapisywaniu pacjentów i wypełnianiu e-kart szczepień oraz rozliczenie wykonanych szczepień z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szczepienia w nowych punktach będą prowadzone przez zespoły szczepiące. W każdym zespole musi znaleźć się osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy (lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka), poza tym wskazane jest, aby ktoś inny zajmował się kwalifikacją do szczepień, w zespole może znaleźć się także osoba administrująca procesem szczepień. Jeden zespół powinien być w stanie wykonać min. 100 szczepień dziennie. W każdym punkcie mają pracować co najmniej dwa zespoły szczepiące.

Rozumiejąc potrzebę powszechnego i masowego szczepienia Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański zorganizował spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów Ziemi Kościańskiej, dyrektorzy SP ZOZ w Kościanie, dyrektorzy Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kościanie, straży, policji, urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne. Podczas spotkania, które odbyło się w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie  omówiono wytyczne rządu.

Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za koniecznością stworzenia w powiecie Punktów Szczepień Masowych. Rozmawiając o technicznych sposobach organizacji takich punktów podkreślono, że najważniejszym jest zapewnienie bezpieczeństwa szczepionym. Podkreślono, że wyzwaniem w organizacji punktów szczepień jest ich administracyjna obsługa oraz fachowa kadra. Dyrektorzy szpitali, w których od trzech miesięcy prowadzone są szczepienia stanowczo podkreślili, że problemem organizacyjnym jest brak kadry kwalifikującej osoby szczepione do szczepienia. Kwalifikacja do szczepienia i związana z nią odpowiedzialność za zdrowie ludzi to najbardziej wrażliwy moment całego procesu. Ponadto stanowczo zaznaczyli, że w ich odczuciu szczepienia mogą wykonywać tylko osoby z pielęgniarskim wykształceniem.

Uczestnicy spotkania rozważali liczne miejsca, w których może powstać Punkt Szczepień Masowych w naszym powiecie. Burmistrzowie przedstawili miejsca, którymi dysponują w terenie. W Kościanie rozważano kilka lokalizacji. Pomysł zlokalizowania Punktu Szczepień Masowych na przyszpitalnym parkingu nie otrzymał wsparcia władz miasta Kościana.

Ostatecznie wczoraj, 1 kwietnia 2021 roku, Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, po wizji lokalnej, w porozumieniu z dyrektorami SP ZOZ w Kościanie i po akceptacji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie podjął decyzję, że Punkt Szczepień Masowych powstanie  na terenie SP ZOZ w Kościanie. Na decyzje władzę powiatu miały 3 dni. Taka propozycja musi otrzymać akceptację Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym, na terenie szpitala w Kościanie będą działały dwa punkty szczepień. Działający od kilku tygodni Punkt Szczepień Populacyjnych i nowy Punkt Szczepień Masowych. Koszty organizacji Punktu sfinansuje Powiat Kościański. Obsługę Punktu zapewnią pracownicy SP ZOZ w Kościanie. O szczegółach organizacyjnych będziemy informować. Zgodnie z wytycznymi rządu PSM mają rozpocząć szczepienia w drugiej połowie kwietnia.

Na terenie powiatu kościańskiego działają Punkty Szczepień Populacyjnych przeciwko Covid-19, jeden z nich znajduje się w SP ZOZ w Kościanie. Aktualna lista wszystkich punktów dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o