GMINNE DOTACJE NA ZABYTKI

Gmina Kościan udzieli dotacji właścicielom obiektów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy. Wsparcie w wysokości 20.000 zł uzyskają właściciele Dworu w Kobylnikach na odnowienie stolarki okiennej w budynkach oficyny i dworze oraz właściciele Willi Berlińskiej w Nielęgowie w wysokości 10.000 zł na oczyszczenie, dezynfekcję i odnowienie elewacji i sztukaterii na budynku. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy Kościan na ostatniej sesji.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły