POLICZYMY SIĘ!

Od 1 kwietnia 2021 roku rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kiedy można się spisać? Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku*. Jak można się spisać? Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na terenie gminy Krzywiń pracować będzie 4 rachmistrzów. We wtorek 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Projekt został przedłożony przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
– Charakterystyka demograficzna osób,
– Aktywność ekonomiczna osób,
– Poziom wykształcenia,
– Niepełnosprawność,
– Migracje wewnętrzne i zagraniczne,
– Charakterystyka etniczno-kulturowa,
– Gospodarstwa domowe i rodziny,
– Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły