KONKURS Z WIEDZY O UBEZPIECZENIACH

Uczniowie z klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga, którzy w obecnym roku szkolnym realizują przedmiot podstawy przedsiębiorczości, mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Pana Marka Szymkowiaka z EMES Broker w Kościanie. Zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat wybranego przez siebie ubezpieczenia. Aby przybliżyć młodzieży temat ubezpieczeń, organizator konkursu wraz z nauczycielkami panią Dorotą Motałą oraz panią Sonią Stachowiak – Łasicą spotkał się popołudniami trzykrotnie na platformie zoom. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość nie tylko przyswojenia wiedzy o rodzajach ubezpieczeń, ale również zadawania pytań o interesujące ich kwestie związane z tematem swoich prac.

Jury w składzie: Pani Dyrektor Małgorzata Andersz, Pani pedagog Paulina Sadowska – Szymanowska oraz pan Marek Szymkowiak, organizator i sponsor nagród, spośród dziewiętnastu prac wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zajęła Oliwia Poprawa z klasy 2e1

II miejsce zajęli Hubert Buchwald z klasy 2a1 oraz Sara Gniadek z klasy 2e1.

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia, które otrzymali: Wiktoria Przybyła z klasy 2a1, Maria Wędzińska z klasy 2b1 oraz Julia Klimaszyk z klasy 2d1.

Zwycięzcy konkursu otrzymają bony podarunkowe na zakup sprzętu rtv, a poza tym wraz z wyróżnionymi będą mogli odbyć 10dniowy staż w EMES Broker w Kościanie w dowolnie wybranym przez siebie terminie.

Najnowsze artykuły