OBOWIĄZKI DLA OCHRONY

Dnia 2 marca br. dział obrony cywilnej Urzędu Gminy Kościan wraz kierownikiem filii Szkoły Podstawowej w Turwi zorganizowali dla dzieci z klasy trzeciej lekcję pt. „Obowiązki dla ochrony”, by przybliżyć zagadnienia obrony cywilnej i zarazem uczcić Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej. Przekaz edukacyjny prowadziła inspektor do spraw obrony cywilnej – Bożena Szczawik-Musiał, wyjaśniając potrzebę wspólnych działań dla ochrony ludności i zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz różnych klęsk żywiołowych. Omawiała rodzaje alarmów i sygnały alarmowe oraz zasady ewakuacji zarówno ludzi jak i zwierząt. Podsumowaniem lekcji był krótki test pisemny dla dzieci.

Na niecodzienną lekcję do Turwi i krótki przekaz o obronie cywilnej znalazł czas Zastępca Wójta Gminy Kościan – Mirosław Duda. Wręczył upominki i poradniki, a wyróżnionym słuchaczom czujki tlenku węgla, które sygnalizują w domu obecność czadu, tzw. cichego zabójcy. Bądźmy czujni, uważajmy na siebie i innych!

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły