MASZ DOM? – UWAGA NOWE PRZEPISY! INFORMACJE O SPOSOBIE OGRZEWANIA BUDYNKU

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku właściciele domów otrzymają nowy, ustawowy obowiązek. Na obecnym etapie procesu ustawodawczego przewiduje się, iż mieszkańcy będą musieli zgłosić Burmistrzowi, Wójtowi lub Marszałkowi, czym ogrzewają budynek. W I kwartale 2021 r. ruszą bowiem prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, w której, w celu walki ze smogiem, będą zbierane informacje m.in. o źródłach ciepła. Osoby, które nie złożą odpowiedniej deklaracji, zapłacą grzywnę. Do systemu ewidencji maja trafić informacje o źródłach spalania. Właściciele budynków będą musieli obowiązkowo zgłaszać, czym je ogrzewają. Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa i od tego czasu właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na przekazanie konkretnych informacji. W przypadku nowych budynków trzeba będzie się spieszyć. Prawodawca ustalił, że czas na przesłanie takiej informacji wyniesie 14 dni licząc od rozpoczęcia użytkowania. Dzięki tej wiedzy gminom ma być łatwiej planować walkę ze smogiem oraz dążyć do wymiany wysoko emisyjnych pieców opalanych węglem.

źródło:Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły