HOŁD DLA BOHATERA Z GORZYC

W chwili śmierci miał 29 lat. 77 lat temu – 20 lub 21 lutego – w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen został zamordowany bohaterski harcerz z Gorzyc, harcmistrz Florian Marciniak, założyciel Szarych Szeregów. Składając kwiaty i znicz pod pomnikiem Harcmistrza w Kościanie, jego pamięć w imieniu władz i mieszkańców Powiatu Kościańskiego uczcili Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady powiatu Kościańskiego i Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański. W imieniu samorządowców miasta Kościana kwiaty złożyli Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dawid Olejniczak. Florian Marciniak urodził się 4 maja 1915 w Gorzycach pod Czempiniem. W 1934 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu. W latach 1934-1938 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, potem pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. W 1938 kierował Wydziałem Młodzieżowym Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Podczas obrony Warszawy, we wrześniu 1939, szef Komendy Pogotowia Harcerzy. W latach 1939-1943 sprawował funkcję naczelnika Szarych Szeregów, przyczyniając się do scalenia ruchu harcerskiego działającego na terenie całego kraju. W marcu 1943 brał udział w przygotowaniach odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara “Rudego”, (“Akcja pod Arsenałem”). 6 maja 1943 roku Florian Marciniak został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy Gestapo. Był przesłuchiwany, nie wydał swoich współpracowników. W czasie transportu do Poznania Florian usiłował uciec wyskakując w okolicach Sochaczewa z pędzącego samochodu – bez powodzenia. Zmaltretowany został umieszczony w katowni poznańskiej – “Forcie VII” w celi nr 66.

18 lutego 1944 Florian Marciniak został wywieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem, następnie do obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany.

 

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły