PRZEBUDOWANA I POSZERZONA DROGA W SROCKU WIELKIM

W styczniu 2021 roku zakończyły się prace związane z przebudową fragmentu drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie. W ramach zadania wykonano prace związane z przebudową drogi o łącznej długości wynoszącej 2 478 m, w tym 1 250 m odcinka gruntowego. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma ponad 1200 m droga została poszerzona do 5,5 m. Stara nawierzchnia została usunięta, położono nową nawierzchnię, a pobocza zostały utwardzone i wzmocnione. Odtworzono i odmulono  rowy. Nowa droga została oznakowana. Na odcinku jezdni o nawierzchni gruntowej wykonano wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonano warstwę podbudowy , następnie wykonano warstwę wiążącą oraz ścieralną nawierzchni. Oprócz tego wzmocniono pobocza, odtworzono i odmulono rowy, wyskarpowano pobocza, obcięto gałęzie z zachowaniem skrajni drogowej, wykonano zjazdy na pola. We wsi Srocko Wielkie ułożono chodniki i krawężniki. O realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Czempiń zabiegała wiele lat. Ze względu na to, że droga jest własnością powiatu wielokrotnie władze samorządowe Gminy Czempiń interweniowały do władz powiatu o wspólne podjęcie inicjatywy przebudowy drogi. Tym bardziej, że powiat był w posiadaniu dokumentacji projektowej na realizację inwestycji, która została opracowana w kadencji 2014-2018. Działania mające na celu przebudowę drogi podejmowane były także przez mieszkańców Srocka Wielkiego. – Remont drogi w Srocku Wielkim to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszej gminie. Mieszkańcy wioski czekali na ten remont od wielu lat, a dzięki temu udało się poprawić nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Tutaj chciałbym podziękować mieszkańcom wsi za determinację w działaniach zmierzających do realizacji inwestycji. Podziękowania należą się także Panu Marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, który po pierwotnym wycofaniu się władz powiatu z podpisania umowy na dofinansowanie projektu, wyznaczył termin kolejny, a dzięki temu pieniądze nie wróciły do Brukseli, ale umożliwiły realizację inwestycji na terenie Gminy Czempiń – mówi Burmistrz Konrad Malicki. Wartość zadania to ponad 2,2 miliony złotych. Gmina Czempiń na podstawie uchwały z marca 2020 roku udzieliła Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania na kwotę 450 tysięcy złotych, co stanowi ponad 20 % kosztów ogólnych przebudowy. (Mimo, że kwota ustalona z Zarządem Powiatu poprzedniej kadencji była o 100 tysięcy niższa). Pozostałe środki pochodziły z dofinansowania unijnego, jakie Powiat Kościański otrzymał w kwocie blisko 1,4 miliona złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – ponad 63 %, a także z budżetu powiatu kościańskiego w kwocie ponad 410 000 złotych.

 

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o