MIESZKAŃCY GMINY CZEMPIŃ ZYSKALI CZĘSTSZE POŁĄCZENIA KOLEJOWE Z POZNANIEM

Od 1 stycznia 2021 roku Poznańska Kolej Metropolitalna rozpoczęła funkcjonowanie na odcinku Poznań Główny – Kościan. Porozumienie „o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” w relacji Poznań – Kościan, przez Czempiń, zostało podpisane przez przedstawicieli samorządów położonych wzdłuż tej linii: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Prezydent Miasta Poznania, starostowie powiatu poznańskiego i kościańskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin: Kościan, Czempiń, Luboń, Mosina oraz Puszczykowo. Porozumienie będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Wszystkie samorządy uczestniczące w przedsięwzięciu zadeklarowały partycypację finansową, która zakłada, że sześć par pociągów kursujących na trasie jest częściowo dofinansowanych z budżetu gmin (40%) oraz powiatów (20%). Pozostałą część finansuje budżet Województwa Wielkopolskiego. Udział Gminy Czempiń  we współfinansowaniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wyniesie w roku 2021 niespełna 160 tysięcy złotych. Poznańska Kolej Metropolitalna to pierwsze tak duże wspólne przedsięwzięcie samorządów. Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej systematycznie się powiększa, aby usprawniać ruch wewnątrz aglomeracji. Sprawna komunikacja po części zniesie barierę, która uniemożliwiała części osób podjęcie pracy lub nauki poza miejscem zamieszkania. Jest to przykład dobrej współpracy samorządów na rzecz podnoszenia komfortu życia mieszkańców. Według załączonego rozkładu jazdy, do dyspozycji podróżnych z Czempinia jest obecnie aż 26 par pociągów, a kursy w godzinach szczytu odbywają się nawet co 30 minut. Szczegółowy rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie: https://rozklad-pkp.pl/ Przez długi czas transport publiczny był „brzydkim kaczątkiem” III RP. Teraz przechodzi swój renesans. Stał się bowiem nie tylko nowoczesny i komfortowy, ale również modny. W dobie zwiększonej świadomości ekologicznej i wzmożonych działań zmierzających do zniwelowania negatywnych skutków zmian klimatu, transport indywidualny traci na wartości. Dzięki rozwojowi zintegrowanego systemu komunikacji publicznej, podróżowanie w strefach oddziaływania  aglomeracji miejskich nie stanowi już tak wielkiego utrudnienia. Przemieszczanie staje się coraz szybsze, bardziej komfortowe, a w wielu przypadkach również tańsze. Przypominamy bowiem, że udogodnieniem dla podróżnych z Czempinia jest możliwość skorzystania z biletu łączonego Bus – Tramwaj Kolej. Dzięki wieloletnim  staraniom Gminy Czempiń, od 2017 roku gmina została włączona do strefy D obejmującej BTK. Mieszkańcy mogą więc na takim bilecie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Zachęcamy więc wszystkich podróżnych z terenu Gminy Czempiń do korzystania z biletu łączonego. Kolejną zachętą do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Czempiń są nowe rozwiązania infrastrukturalne. Wszak od roku 2018 dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Polsce węzłów przesiadkowych, zaopatrzonym w innowacyjne urządzenia z dostępem do Internetu, sieć bezpiecznych, monitorowanych parkingów oraz wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Reasumując, szybka, bezpieczna, regularnie i często kursująca kolej, najnowocześniejsze rozwiązania infrastrukturalne, zmodernizowana linia kolejowa oraz ekonomiczny bilet BTK – wszystko to stwarza idealne warunki, by podróżować koleją, do czego serdecznie zachęcamy.

Najnowsze artykuły