ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU – RYNEK

Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja jednej z ważniejszych dla Kościana inwestycji – rewitalizacja płyty Rynku i ul. Wrocławskiej. Zmieni ona nie tylko wygląd, ale i funkcjonalność tych miejsc, co ma zapewnić bezpieczniejsze i wygodniejsze poruszanie się po tym obszarze, zwiększenie jej atrakcyjności handlowo-usługowej.

Oprócz zmiany nawierzchni, zostaną przebudowane wszystkie podziemne sieci (sieć gazowa będzie konserwowana przez Polską Spółkę Gazownictwa), nowe przyłącza, co zapewni brak remontów i zmniejszy ryzyko awarii.

25.01.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu. W pierwszym etapie teren budowy wytyczony będzie w ul. Wrocławskiej i części Rynku na przedłużeniu ul. Wrocławskiej (Rynek 24-30) oraz terenu wzdłuż posesji Rynek 20-23 wraz
z Ratuszem i terenem przyległym. Dojścia do posesji oraz punktów handlowo-usługowych zostaną zabezpieczone barierami.

26.01.2021 r. rozpoczną się prace rozbiórkowe w ul. Wrocławskiej, pierwsze roboty będą związane z przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej, następnie kanalizacji deszczowej. Wygrodzona zostanie środkowa część ulicy Wrocławskiej.

O dalszych etapach budowy będą się Państwo dowiadywali bezpośrednio od firmy realizującej inwestycję – Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana.

W przypadku pytań bądź uwag proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta (tel. 655121111 wew. 307, 310).

Wszystkie remonty bywają uciążliwe, za co z góry przepraszamy, dołożymy starań, by czas rewitalizacji był możliwie jak najkrótszy. Planowany termin zakończenia robót to przełom III i IV kwartału br. Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz

 

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły