ŚRODKI DLA TRZECIEGO SEKTORA

W piątek, 15 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak podpisał pierwsze umowy na wykonywanie w 2021 r., w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi. Jako pierwszy umowę podpisał krzywiński ,,Promień’’, który uzyskał wsparcie na prowadzenie szkoleń piłkarskich w 5 grupach wiekowych dla ponad 100 młodych i dorosłych piłkarzy. Wykwalifikowana kadra trenerska z roku na rok doskonali poziom sportowy wśród drużyn krzywińskiego klubu. Podobnie jak w ubiegłym roku Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak powierzył w drodze konkursu Stowarzyszeniu ,,Promień’’ w Krzywiniu organizację działalności sportowej na kompleksie boisk Orlik oraz na boisku pełnowymiarowym.

Stowarzyszenie Tenis Stołowy ,,Promień’’ Krzywiń otrzymaną dotację zamierza przeznaczyć na popularyzację tenisa stołowego i aktywności fizycznej wśród wszystkich chętnych osób z terenu gminy Krzywiń. Treningi będą prowadzone przez instruktorów posiadających uprawnienia i certyfikaty Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół’’ Krzywiń uzyskał wsparcie na reprezentowanie Krzywinia na arenie gminy, powiatu i kraju w ramach rywalizacji sportowej w zakresie sportów siłowych. W ramach otrzymanej dotacji członkowie Klubu będą regularnie odbywać treningi i uczestniczyć w zawodach gminnych, powiatowych, a także krajowych.

Klub Morsów „Mrozoodporni Krzywiń” oprócz organizacji zimowych kąpieli i propagowania zdrowego trybu życia, który przeciwdziała alkoholizmowi, planuje w tym roku zorganizować rodzinny rajd rowerowy zakończony oczywiście wspólną kąpielą.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły