DOTACJA NA WYMIANĘ „KOPCIUCHÓW” W GMINIE KOŚCIAN

Od bieżącego roku mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieców węglowych. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XX/226/20 z dnia 28 października 2020 roku przyjęła „Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi”.

Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne tj. np. kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, inne paliwa stałe. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

Dotacja może stanowić 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane na stosownych formularzach (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie od 1 lutego do 31 sierpnia danego roku budżetowego. Podpisane wnioski należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. W roku 2021 wstępnie na ten cel zabezpieczono w budżecie Gminy Kościan kwotę 100.000 zł. Szczegóły na stronie:

http://www.gminakoscian.pl/likwidacja-ogrzewanie-weglowe-11-01-2021.html

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o