REMONT CZĘŚCI BOISKA BOCZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO

Wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany przez środowisko piłkarskie, remont boiska bocznego Stadionu Miejskiego. – Rekultywacja części bocznego boiska trawiastego przy Stadionie Miejskim w Kościanie zostanie przeprowadzona w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – II etap” – informuje na stronie internetowej Urząd Miasta Kościana – Zakres inwestycji obejmuje: prace przygotowawcze, roboty ziemne, system nawadniania,…

Czytaj więcej

DOTACJA NA WYMIANĘ „KOPCIUCHÓW” W GMINIE KOŚCIAN

Od bieżącego roku mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieców węglowych. Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr XX/226/20 z dnia 28 października 2020 roku przyjęła „Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi”. Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą…

Czytaj więcej

NAGRODY W KONKURSIE ,,GOŚCINNEJ”

Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna ogłosił konkurs dla mieszkańców wsi położonych na obszarze działania Związku. Nagrodą jest organizacja dużej imprezy turystyczno – rekreacyjnej sfinansowanej przez Związek oraz wsparcie finansowe realizacji zgłoszonego w konkursie pomysłu. W konkursie chodzi o przygotowanie prezentacji najciekawszych lub najbardziej oryginalnych atrakcji danej miejscowości. Konkursowi przyświeca stare przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zgłaszane prezentacje mają ukazać…

Czytaj więcej

ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDŁUŻONY DO 31 STYCZNIA br.

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały także po 17 – 31 stycznia. Po feriach do szkół podstawowych wrócić mają dzieci z klas I-III. Cały czas realizowana jest akcja szczepień przeciw COVID-19. Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19 Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych,…

Czytaj więcej

NOWA DROGA W SROCKU WIELKIM

Zakończyły się prace przy przebudowie i poszerzeniu drogi powiatowej w Srocku Wielkim. Powiatowa inwestycja była realizowana jako zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”. Na remont Starostwo Powiatowe w Kościanie otrzymało wsparcie w wysokości 1 mln 375 tys. złotych z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju…

Czytaj więcej