MGOPS Z DYREKTOREM

Konkurs na stanowisko kierownicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu wygrała Pani Anna Pawlak (od prawie 1,5 roku p.o. Dyrektora MGOPS). Była to jedyna oferta złożona w konkursie. Pani Anna Pawlak ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służ Społecznych we Wrocławiu, gdzie zdobyła tytuł zawodowy pracownika socjalnego, następnie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz studia podyplomowe na kierunku Ekonomia Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pani Anna ukończyła również specjalizację z zakresu organizacji Pomocy Społecznej. Posiada odpowiedni staż pracy oraz 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Wcześniej Pani Anna Pawlak pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Krobi przy Spółdzielni Socjalnej ECOSS, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, Firmie ACORD w Poniecu oraz Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły