AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELKI

Karolina Doerffer, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, uzyskała awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Jeszcze przed świętami pomyślnie zdała egzamin komisyjny, a dziś Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła, w towarzystwie Dyrektor Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach – Żanety Igłowicz-Nieć, wręczył jej akt nadania stopnia awansu zawodowego. Gratulujemy i życzymy wiele sukcesów oraz satysfakcji z pracy wychowawczej z najmłodszymi.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły