NOWE WYPOSAŻENIE KRZYWIŃSKICH STRAŻAKÓW

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu.” pozyskała nowe wyposażenie dla ratowników.

W ramach zadania zakupiono 15 kompletów ubrań specjalnych, 15 kominiarek niepalnych strażackich oraz 10 par rękawic specjalnych. Zakup umundurowania finansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Gminy Krzywiń. Wartość zadania opiewa na kwotę 70.200,04 zł, z czego 25.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu, 45.000,00 zł z Gminy Krzywiń oraz 200,04 zł środków własnych jednostki.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na możliwości podejmowania działań związanych z likwidacją skutków pożarów, klęsk żywiołowych, zapobieganiem i likwidacją zagrożeń dla środowiska. W znaczący sposób zostanie polepszone wyposażenie osobiste, ochronne członków jednostki, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ratowników i poprawi komfort ich pracy. Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych, 15 sztuk kominiarek niepalnych strażackich oraz 10 par rękawic specjalnych wpłynie na możliwości podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych, uwzględniając nowe zagrożenia cywilizacyjne dla człowieka, infrastruktury i środowiska naturalnego. Nowe wyposażenie osobiste w postaci ubrań specjalnych, kominiarek niepalnych strażackich oraz rękawic specjalnych pozwoli brać udział w działaniach mających na celu ograniczenie, zapobieganie i likwidację skutków pożarów, katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, poważnych awarii, katastrof ekologicznych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Źródło: OSP Krzywiń

Najnowsze artykuły